csiszarattila.com / Rubysztán

Zend Framework: Zend_Application + Bootstrap + Resource

A következő a cikksorozatokban - a Rubysztán blog történetében először - PHP-s témára kerül a sor, méghozzá a mostanság két legdivatosabb library, a Zend keretrendszer és a Doctrine összehangolására. Railsszel fejlesztők figyelem: jöhet egy kis Zend vs. Rails összehasonlítás:)

Az alábbi példakódok az elmúlt időszakban tett erőfeszítéseim eredményei, amelyben általános, több célra felhasználható Zend keretrendszerre épülő alkalmazás-váz létrehozását tűztem ki célul.

A példakódok követhetőek vagy teljes alkalmazás-váz letölthető a projekt Github oldaláról.

A sorozat első részeként egy, a Zend keretrendszerre épülő MVC alkalmazásváz létrehozása, a bootstrappelés és a hozzá kapcsolódó fogalmak kerülnek bemutatásra. A folytatás a Doctrine 1.2-es verziójának integrációjáról szól.

Bootstrap a Zend Application-el

A Zend 1.8-as verziói előtt az alkalmazás indítása finoman szólva is eléggé hektikus területnek számított. Mivel a Zend keretrendszer moduláris felépítésűnek született, azzal az ötlettel, hogy a fejlesztőknek a legnagyobb szabadságot biztosítsa, a keretrendszer bootstrappelésére sem adott igazán egységes megoldást. Ez csak egy eredményhez: a tökéletes káoszhoz vezethetett. Félmegoldások és ötletek születtek, kinek ez, kinek az a megoldás működött - sajnos fejlesztőként a mindennapok során még nekem is ezekkel a katasztrófális megoldásokkal kell megbírkóznom.

Az 1.8-as verzió megjelenése azonban magával hozta a Zend_Application osztályt, és vele együtt a korábbi gondok megoldását, hiszen ez lehetővé teszi, hogy egységes és objektumorientált módon, egy osztályon keresztül végezhessük az alkalmazás bootstrappelését és konfigurációját. A megoldás fokozatosan finomodott, és véleményem szerint az egyik leghasznosabb fejlődést hozta hosszú idő óta a Zend keretrendszerbe.

Az alkalmazás indítása annyira legegyszerűsödött, hogy mindössze egy Zend_Application példányt kell létrehoznunk, amely két paramétert vár: a környezetét, és egy konfigurációs fájlt.

A példányosítást megtehetjük az alkalmazás belépő pontján, ez az én esetemben a public/index.php fájl - minden kérést ide fut be:

A public könyvtárba csak azoknak a fájloknak szabad kerülniük, amelyeket a webszervernek statikusan kell kiszolgánia, minden alkalmazásbeli logika ettől elválasztva, az application könyvtárba kerül.

# public/index.php
  $application = new Zend_Application(
   APP_ENV,
   APPLICATION_ROOT . '/config/application.ini'
  );
  
  $application->bootstrap()->run();

A fenti kódsor használatához természetesen előbb szükségünk van:

 1. A megfelelő osztályok eléréséhez, és néhány fontosabb útvonal definiálásához:

  Én ezeket egy külön fájlban (__config/include_paths.php__) helyeztem el, amit szükséges esetben beincludolva fel tudok használni.

  Itt adom hozzá az includepath-okhoz a Zend keretrendszer library/ könyvtárának elérését is, különben a public/index.php fájlban hiába hivatkoznék a Zend_Application osztályra._

 2. A környezet megállapítása:

  Ezt egyszerűen az APP_ENV környezeti változóból veszem, amely így bárhol beállíthatóvá válik:

  • Apache direktívával:

   SetEnv APP_ENV development

  • Parancssorból:

   export APP_ENV=development

  • Futás alatt PHP-ben:

   setenv(‘APP_ENV’, ‘development’); getenv(‘APP_ENV’);

Így adott esetben könnyedén megváltoztathatom az alkalmazás futtatási környezetét ami lehetővé teszi, hogy eltérő beállításokat alkalmazzunk bizonyos helyezetekben: egy fejlesztői és egy éles rendszer szinte biztosan teljesen más beállításokat követel meg.

Az alkalmazandó beállításokat az Zend_Application a példányosításakor átadott konfigurációs állományból olvassa ki. Környezetet ebben - a PHP ini formátumú sémáiban megszokott módon - a jelek között hozhatunk létre (pl. [production] ).

Szerencsére a Zend keretrendszer konfigurációjó lehetővé tesz olyan alapvető dolgokat, mint a beállítások egymásból származtatása, felülbírálása. Én személy szerint azt a konvenciót követem, hogy minden alapbeállítást egy [default] címkével látok el, amelyet a további környezetek kiterjeszthetnek, így a szükséges beállítások egyszerűen felüldefiniálhatóak. Leszármaztatást a : jellel adhatjuk meg. Az alábbi példában az production(éles) környezet mindenben a default beállítasait használja, kivéve, hogy a regisztrációkról szóló értesítéseket egy másik címre irányítom át.

[default]
  email.registration.email_to = csiszar.ati@gmail.com
  
  [production : default]
  email.registration.email_to = administrator@example.com

A konfiguráció beolvasása után az alkalmazás felállítása a bootstrappeléssel folytatódik, amelyet a következő kódsor hív meg:

$application->bootstrap();

Bootstrap, Bootstrap osztály és a Bootstrap Resource-ok

A Zend_Application a bootstrap során a konfigurációban megadott Bootstrap osztályhoz fordul, amely egyszerűen lefordítva futtat minden benne megadott init prefixszel kezdődő metódust.

Például az initView metódus a nézetekhez tartozó alapvető feladatokat definiálhatja, és elvégzi bizonyos paraméterek beállítását:

# application/Bootstrap.php
  public function _initView()
  {
   $viewRenderer = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper('viewRenderer');
   $viewRenderer->initView();
   $viewRenderer->view->doctype('XHTML1_TRANSITIONAL');
  }

A bootstrappelést ugyanakkor egyszerűbbé tehetjük, ha a fentihez hasonló metódusokat külön osztályokban, a Zend terminilógiájában úgynevezett erőforrás plugineken keresztül valósítjuk meg. Az erőforrások használatával a bootstrappelés modulárisabbá tehető: a gyakran használt erőforrások könnyedén átvihetőek lesznek egyik alkalmazásból a másikba.

Erőforrás létrehozásához a Zend_Application_Resource_ResourceAbstract absztrakt osztályt kell megvalósítanunk.

A fenti példa valahogy így nézne ki erőforráskét megvalósítva:

class zf_Application_Resource_XhtmlView extends Zend_Application_Resource_ResourceAbstract
  {
  
   public function init()
   {
    $viewRenderer = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper('viewRenderer');
    $viewRenderer->initView();
    $viewRenderer->view->doctype('XHTML1_TRANSITIONAL');
   }
  }

Használatához az alkalmazás konfigurációjában PluginPath útvonalként kell regisztrálnunk az elérését:

# application.ini
  pluginPaths.custom_resources = LIBRARY_PATH "/zf/Application/Resource"

Az erőforrás osztály automatikus meghívását a bootstrap során egy hozzá kapcsolódó beállítás megadásával érhetjük el, amit könnyedén elérhetünk, hiszen a resources tömbön keresztül lehetőségünk van rá hivatkozni:

resources.xhtmlview.[]

Ebből következik,hogy mivel a bootstrap során az alap építőelemeit (a MVC mintához elengedhetetlen FrontController, View, Router stb. elemeket) a Zend keretrendszer maga is ilyen Resource-okon keresztül hívja meg, a konfigurációs állományból ezek rendkívül könnyen konfigurálhatóak lesznek. Az alábbi példában például egyszerűen meg tudom adni az MVC mintában elengedhetetlen controller osztályok elérését:

resources.frontController.controllerDirectory = APPLICATION_PATH "/controllers"

Ha mindezzel megvagyunk következhet az MVC M része, azaz a modellek kezelése, amelyre én a Doctrine ORM-t használtam fel.

A Zend_Framework - Doctrine integrációjáról a folytatásban olvashatsz.

A sorozatban eddig megjelent

Zend Framework: Zend_Application + Bootstrap + Resource

Zend Framework: Doctrine 1.2 integrálása